Apartman Yönetimi Ve Diğer bilgiler

Apartman Yönetimi

 • Anasayfa

 • Hakkımızda

 • Yönetim

 • Denetim

 • İdari Bilgiler

 • İletişim


      Emlak Firmaları Araİnşaat Firmaları AraSahibinden Araİlan Ver
   
   
  Emlak Bilgi Bankası

  Emlak dünyası ve gayrimenkuller hakkında bilmek istediğiniz herşey.

  Konu Başlıkları
  Cevaplar
  Aile Konutu nedir?
  Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur.

  Buna göre; yerleşim yeri, bir ailenin sürekli kalmak niyetiyle oturduğu yerdir. Bir ailenin aynı zamanda birden fazla yerleşim yeri olamaz. Demek ki, bir ailenin birden fazla aile konutu olamaz.

  Bir aile pek çok yerde ev, yazlık, dağ evi v.s. sahibi olabilir, ancak bunlardan sadece birisi medeni kanunun aradığı anlamda aile konutudur. Tapudaki vasfı dükkan, işyeri gibi vasıflar olan yerler aile konutu olamaz.

  MK 194. Maddeye göre; "Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.
  Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir.
  Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir.
  Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur."
  [yukarı dön]
  Aile reisi sorumluluğu teminatı nedir ?
  Aynı evde ikamet eden sigortalı ve ailesinin, mesken içinde üçüncü şahıslara bir kaza sonucu verebilecekleri ölümlü ve ölümsüz bedeni ve maddi zararlar belli oranlarda teminat altına alınır.
  [yukarı dön]
  Akit nedir?
  Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir.
  [yukarı dön]
  Alternatif ikametgah değişikliği masrafları ve kira kaybı teminatı nedir ?
  Bir hasar sonucu sigortalı konutun kullanılamaz hale gelmesi durumunda, teminatta belirtilen süre dahilinde başka bir konuta taşınılabilir. Hasarlı ve sigortalı konutun tamiri ve yeniden inşası yapılırken kullanılan diğer konutun kullanma maliyeti ise poliçede belirtilmiş teminat bedeli dahilinde karşılanır.
  [yukarı dön]
  Apartman yönetim planında depolu dükkan olarak görünen bölüm farklı bir amaçla kullanılabilir mi?
  Kat malikleri, gerek bağımsız bölümleri gerek eklentilerini kullanırken, birbirlerini rahatsız etmemek, birbirlerinin hakkını çiğnememek ve yönetim planına uymak zorunda olduklarından, örneğin tapuda depolu dükkan olarak kayıtlı bağımsız bölümün baca ve benzeri tesisleri bulunmadığından, ve bunlar olmadığı taktirde doğan rahatsızlıklar giderilemeyeceğinden, pasta imalathanesi veya fırın olarak çalıştırılması ve benzeri faaliyetlerin, rahatsız edici faaliyetler olarak değerlendirilmesi ve men edilmesi gerekir.
  [yukarı dön]
  Apartmanda kat maliki diğer daireleri rahatsız ediyorsa ne yapılabilir?
  Öncelikle bu kişi yada kişilerin uyarılması gerekir. Eğer taşkınlık yapanlar kiracı ise evsahibinin mutlaka olaydan haberdar edilmesi ve kiracının uyarılması gerekmektedir. Uyarılar sonuç vermediği taktirde kişi veya kişilerin yaptıkları her taşkınlık bir suç teşkil etmektedir. Bu durumda alınabilecek en etkili önlem diğer daire sakinlerinin her seferinde ayrı ayrı şikayetçi olmalarıdır. Bu şekilde sulh ceza mahkemelerine başvurabilirsiniz. Böylesi bir durumun aynı zamanda bir çekilmezlik hali oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 25. Maddesi uyarınca rahatsızlık veren dairenin diğer daireler tarafından birleştirilerek rayiç bedel üzerinden satın alınması da mümkündür.
  [yukarı dön]
  Apartmandaki boş kapıcı dairesi kiraya verilebilir mi?
  Kapıcı daireleri ortak mahallerdir. Ortak mahallerin maliki tüm bölüm malikleridir. Bu gibi bölümlerle ilgili bir tasarruf yapılacaksa oy çokluğu yeterli değildir, oy birliği gerekir. Yani tüm bağımsız bölüm maliklerinin oyunun alınması şarttır, Kat maliklerinin çoğunluğunun oyu yeterli değildir. Oy birliği ile kiraya verilmesi mümkündür.
  [yukarı dön]
  Apartmanın bahçesi otopark haline getirilebilir mi?
  Mimari projede belirtilmediği taktirde bahçenin otopark haline getirilmesi olanaksızdır. Ancak kat malikleri ittifakla karar verirlerse mümkün olabilir.
  [yukarı dön]
  Araç çarpması teminatı nedir ?
  Kara ve hava taşıtlarının sigorta teminatı altına alınmış konuta çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.
  [yukarı dön]
  Arsa payı nasıl hesaplanır ?
  ARSA PAYI NEDİR, NASIL HESAPLANIR ?

  Arsa payı, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken, ana yapının veya yapıların bulunduğu parsel arsasından bağımsız bölümlere rayiç değerleri oranında, (değerleme oranında) arsadan pay verilmesidir.

  Arsa payı bağımsız bölümlerin sayısına bölünerek eşit pay verilmeyeceği gibi bağımsız bölümlerin büyüklüklerine yani metrekarelerine göre de pay verilmemelidir.

  Arsa paylarının hakkaniyete ve yasalara uygun paylaştırılmasında, ne projeyi tasdik eden belediyeler ne de tapu daireleri bu konuda gerekli hassasiyeti göstermediklerinden birçok kooperatif ve müteahhit de olayın önemine veya bilgisine vakıf olmadığından arsa payları gelişi güzel veya arsayı binadaki bağımsız bölüm sayısına eşit bölmek suretiyle paylaştırılmaktadır ki bu yanlış ve adil bir uygulama değildir.

  Arsa payını yasaya ve usulüne uygun yapan kooperatifleri ve müteahhitleri tenzih ediyoruz.

  Tapu senedi üzerinde ana yapının bulunduğu parsel, 1000 m2 dir ve 12 bağımsız bölümden oluşan bu binada 80 m2 bir dükkanın tapu senedin de 20/169 arsa paylı olduğu yazılmaktadır; buna göre bu gayrimenkule isabet eden arsa kaç metrekaredir?

  1-Nolu bağımsız bölüm dükkan 80 m2 satış değeri de : 200.000 TL
  Arsa payı 20/169 =arsa payı: 118,3431953 m2

  2- Nolu bağımsız bölüm dükkan 70 m2 satış değeri de:150.000 TL
  Arsa payı 15/169 =arsa payı: 88,7573964 m2

  3- Nolu bağımsız bölüm daire 120 m2 satış değeri: 120.000 TL
  Arsa payı 12/169 =arsa payı: 71,00591716 m2

  4- Nolu bağımsız bölüm daire 120 m2 satış değeri: 120.000 TL
  Arsa payı 12/169 =arsa payı: 71,00591716 m2

  5- Nolu bağımsız bölüm daire 120 m2 satışı değeri: 130.000 TL
  Arsa payı 13/169 =arsa payı: 76,92307692 m2

  6- Nolu bağımsuz bölüm daire 120 m2 satış değeri: 130.000 TL
  Arsa payı 13/169 =arsa payı: 76,92307692 m2

  7- Nolu bağımsız bölüm daire 120 m2 satış değeri: 140.000 TL
  Arsa payı 14/169 =arsa payı: 82,84023669 m2

  8- Nolu bağımsız bölüm daire 120 m2 satış değeri: 140.000 TL
  Arsa payı 14/169 =arsa payı: 82,84023669 m2

  9- Nolu bağımsız bölüm daire 120 m2 satış değeri: 150.000 TL
  Arsa payı 15/169 =arsa payı: 88,75739645 m2

  10-Nolu bağımsız bölüm daire 120 m2 satış değeri: 150.000 TL
  Arsa payı 15/169 =arsa payı: 88,75739645 m2

  11-Nolu bağımsız bölüm daire 120 m2 satış değeri: 130.000 TL
  Arsa payı 13/169 =arsa payı: 76,92307692 m2

  12-Nolu bağımsız bölüm daire 120 m2 satış değeri: 130.000 TL
  Arsa payı 13/169 =arsa payı: 76,92307692 m2
  ------------------
  1,690,000 TL

  Mesleğimiz ile ilgili konularda, müşterilerimizi bilgilendirmeyi kemdimize vazife kabul ediyoruz
  Aziz Kaçmaz
  [yukarı dön]
  Arsa payına itiraz edilebilir mi?
  Evet, edilebilir. Kat mülkiyeti kurulduğunda bağımsız bölümlerin değerleriyle orantılı olmayan arsa paylarına karşı kat maliklerinin arsa payının düzeltilmesi için dava açma hakkı vardır
  [yukarı dön]
  Arsa, nedir ?
  Üzerinde yapı kurulmak üzere ayrılmış yer; yasanın tanımlamasına göre, belediye sınırları içinde bulunup belediyece parsellenmiş arazi. Arazi; sınırları dağ, çit,duvar,ağaç gibi tabi ve suni işaretlerle çevrili bulunan yeryüzü parçasıdır.
  [yukarı dön]
  Bağımsız bölümler arasında apartman giderleri nasıl bölüştürülür?
  Bağımsız bölümler arasında giderlerin nasıl bölüştürüleceği yönetim planından araştırılır. Açık bir hüküm varsa bu uygulanır. Açık hüküm yoksa kapıcı, bahçıvan, bekçi, kaloriferci ücretleri eşit bölüştürülür. Diğer giderler arsa payı oranına göre bölünür. Aynı alana sahip iki dairenin arsa payları farklı olabilir. Çünkü arsa payı rayiç değerler üzerinden hesaplanır, örneğin 8 katlı bir apartmanın 3, 4 ve 5. katları diğerlerinden daha pahalı olabilir. Buna rağmen arsa paylarının farklı olması şart değildir. Esasen bağımsız bölümün değerine uygun arsa payı verilmesi kanuna uygun olur.
  [yukarı dön]
  Bahçe tek bir kat maliki tarafından kullanılabilir mi?
  Bahçe normal şartlarda ortak kullanıma açık bir bölümdür. Ancak özel durumlar söz konusu olabilir. Örneğin binanın arka bahçesi zemin kattadır ve bahçeye geçiş sadece katta oturan kat malikinin evinden sağlanmaktadır. Böyle durumlarda, yani ayrı bir geçiş yeri olmayan apartmanın arka bahçesinin kat maliklerinden birisi tarafından kullanılmasını yasaklayan herhangi bir yasa hükmü yoktur. Tabii ki eğer yönetim planında özel hüküm varsa bahçe (veya ortak yer) bir veya birkaç bağımsız bölüme tahsis edilebilir.
  [yukarı dön]
  Bankaya yatırılan kira bedelinin makbuzu geçerli bir kanıt mı dır?
  Kiracı tarafından emlak sahibinin hesabına yatırılan makbuzlar, sadece ‘Kira Bedeli’ olarak yatırıldığına ilişkin bir bölüm eklenirse geçerli bir kanıt olabilir. Aksi hallerde, emlak sahibinin hesabına yatan borç olarak değerlendirilir.
  [yukarı dön]
  Birden fazla bloktan oluşan apartmanlarda masraflar nasıl karşılanır?
  Eğer apartman tek parsel üzerinde yer alıyorsa, girişleri farklı, birden fazla bloka ayrılması hiçbir şey fark etirmeyecektir. A,B veya C blokta yapılan bir onarımın masrafı, tüm bağımsız bölüm malikleri tarafından ortak olarak karşılanır. Ancak birçok durumda bu anlaşmazlıklara sebebiyet verir. Bu gibi durumların önüne geçilmesi için, sadece bir blok tarafından kullanılan yani ortak kullanılmayan bölümlerin masraflarına kimlerin katılıp katılmayacağı hususu önceden belirlenip yönetim planında hüküm altına alınmalıdır.
  [yukarı dön]
  Boş duran daire için asansör tamir parası verilir mi?
  Evet verilir. Dairenin boş olup olmaması, kiraya verilip verilmemesi yönetim giderlerinden muaf olmayı gerektirmez. Ancak yönetim planında aksine hüküm olabilir.
  [yukarı dön]
  Cam kırılması teminatı nedir ?
  Bu teminat sabit ve dik durumda takılı olan cam ve aynaların kırılması sonucunda meydana gelebilecek zararları güvence altına alır.
  [yukarı dön]
  Cins Değişikliği nedir? Nasıl yapılır?
  Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

  Hissedar veya iştirakçilerden birinin istemi ile kadastro müdürlüğündeki teknik işlemleri başlatılabilir.

  CİNS DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGE VE BİLGİLER

  1- Cins değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,

  2- Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmazlarda yapı kullanma izni veya belediye ya da valiliğin yazısı,

  3- Tapuda kayıtlı malik veya hissedarların kimliği, vekillerin vekalet­namesi ve kimliği,

  4- Malikin temsilcisi vasi ve kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği veli ise vukuatlı nüfus kayıt örneği,

  5- Talep sahibi şirket, vakıf,dernek veya kooperatif temsilcisi ise yetki belgesi ile kimliği,

  6- Malik ölmüş ise talepte bulunan mirasçıların adlarına intikal işlemini yaptırmış olmaları gereklidir

  Malikin veya hissedarların talebine taşınmaz malın bulunduğu yere göre belediye veya valiliğin (bayındırlık ve iskan müdürlüğünün) cins değişikli­ğinin yapılabileceğine yönelik yazısını da eklemeleri gerekir. Kural olarak yapısız iken yapılı hale gelen taşınmazların cins değişikliği için yapı kullanma izin belgesinin getirilmesi şart değildir. Belediye veya valiliğin cins değişikliğinin yapılabileceğine dair matbu yazısı yeterlidir.

  Yapılı hale getirme işlemlerinde, kadastro müdürlüğü değişikliği paftasına ve klasörüne işledikten sonra tescil bildiriminin bir örneğini belediye veya valiliğin yazısına cevaben gönderir.

  Belediye veya valiliklerce cins değişikliği yapılmayan yerlere yapı kullanma izin belgesi verilmez
  [yukarı dön]
  Cins Tashihi nedir?
  Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir.
  [yukarı dön]
  Çekme kat imar affına girebilir mi?
  Kat mülkiyetinde kaçak olarak yapılan inşaatın, imar affı yasasına göre tescil edilebilmesi için yapılan ilavenin bağımsız bölüm niteliğinde olması ve önceden verilmiş bir arsa payının bulunması gereklidir. Bu niteliklerden uzak, çekme katın genişletilmesi şeklindeki ilave için hükmen tescil söz konusu olamaz. Çekme katın tam kata çevrilmesi kat maliklerinin ittifakı ile mümkündür.
  [yukarı dön]
  Çekme kat izni alındığında kalorifer dilimi eklenebilir mi?
  Evet, çekme kata muvafakat verilmesi, kalorifer dilimi eklenmesinin kabul edilmesini de kapsar.
  [yukarı dön]
  Dahili su teminatı nedir ?
  Su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donması sonucu evde oluşan zararlar ile muslukların açık unutulması gibi durumlarda meydana gelebilecek hasarları güvence altına alır.
  [yukarı dön]
  Daire içi duvarlar yıkılarak iki oda birleştirilebilir mi?
  Evet, daha rahat kullanım amacıyla daire içi duvarlar kaldırılabilir.
  [yukarı dön]
  Dask ile sigorta şirketlerinin ilişkisi nedir ?
  Zorunlu Deprem Sigortası teminatı DASK tarafından sunulmakla birlikte poliçeler sigorta şirketleri tarafından DASK nam ve hesabına düzenlenmektedir. Diğer bir anlatımla, DASK'ın pazarlama fonksiyonu, sigorta şirketleri ve acenteleri tarafından yerine getirilmektedir. Sigorta şirketleri kendi üzerlerinde hiç bir risk tutmadan riski ve primi Kuruma devretmektedir.
  DASK nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından yapılan Zorunlu Deprem Sigortası primi tutarı üzerinden İstanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için %12.5 oranında, diğer illerde bulunan rizikolar için %17.5 oranında komisyon ödenmektedir.
  [yukarı dön]
  DASK nedir?
  Zorunlu Deprem Sigortası kısaca DASK; mesken, ev, bağımsız bölüm nitelikli yerlerin, depreme karşı, yetkili sigorta şirketleri tarafından sigortalanmasıdır.
  [yukarı dön]
  Dask'ın hasar ödeme kapasitesi nedir ? toplanan pirimler muhtemel hasar ödemelerini karşılayabilecek mi?
  DASK'ın olası bir deprem durumunda muhtemel yükümlülükleri ile ilgili olarak yeterli kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynaklar temel olarak; toplanan prim gelirlerinden, reasürans korumasından ve hasar durumunda Dünya Bankasınca sağlanacak ek finansmandan oluşmaktadır.
  2006 yılı için toplam 920 milyon EURO tutarında reasürans koruması temin edilmiştir. Bu korumanın tamamı, uluslararası derecelendirme kuruluşlarınca en az A ve üzeri düzeyde derecelendirilen reasürörlerden sağlanmıştır.

  Bu itibarla, DASK'ın 2005 yılı için toplam ödeme gücü 1,1 milyar EURO'nun üzerinde bulunmaktadır. Bu miktar DASK'ın 2006 yılındaki tahmini yükümlülüklerini fazlasıyla karşılayacak düzeydedir.
  [yukarı dön]
  Dask'ın kurulmasıyla amaçlanan nedir?
  Zorunlu deprem sigortasını sunmakta olan DASK'ın temel amaçları şu şekilde özetlenebilir:
  - Kapsamdaki bütün konutları, ödenebilir bir prim karşılığında depreme karşı sigorta güvencesi altına almak,
  - Yurtiçinde risk paylaşımını sağlamak, aynı zamanda deprem hasarlarının neden olacağı mali yükü sigorta yoluyla uluslararası reasürans ve sermaye piyasalarına dağıtmak,
  - Devletin depremlerden (özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından) kaynaklanan mali yükünü azaltmak,
  - Sigorta sistemini sağlıklı yapı üretiminde bir araç olarak kullanmak,
  - Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikimini temin etmek,
  - Toplumda sigorta bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak.
  Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması ile; konut sahiplerine konutları ile ilgili olarak, Devletin bütçe imkanları ile ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir güvence temin edilmektedir. Aynı zamanda, ödenen küçük miktardaki sigorta primleri yoluyla sosyal dayanışmanın gereği en iyi şekilde gerçekleştirilmiş olmakta, ülke çapında risk paylaşımı ve dayanışma sağlanmakta, yeterli iç kaynaklar birikinceye kadar riskin belli bir kısmı reasürans yoluyla uluslararası piyasalara aktarılmakta, deprem nedeniyle Devlet bütçesi üzerinde oluşan mali yük azalacağından muhtemel ek vergiler önlenmiş olmaktadır.
  [yukarı dön]
  Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı nedir ?
  Bu teminat deprem ve yanardağ püskürmesinin doğrudan neden olacağı bütün zararları güvence altına alır. Bir hasar durumunda Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) limiti dahilinde ödeme yapılır. 2005 yılı için belirlenen en yüksek ödeme limiti ise 85.000 YTL dir. Bu bedeli aşan kısım için konut sigortası kapsamında yer alan deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı alınması gerekir.
  [yukarı dön]
  Devre Mülk nedir?
  Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli zaman içinde diğer halk sahiplerine devredilen mekana denir.
  [yukarı dön]
  Dogal afet sigortalar kurumu ( Dask nedir) nedir?
  Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Zorunlu Deprem Sigortası yapmak üzere, 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası'na Dair Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğini haiz, kar amacı gütmeyen ve sigortacılıkta "sigorta havuzu" adı verilen yapı esas alınarak düzenlenmiş bir kurumdur.
  Devletin bütçe imkanlarıyla ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir güvence almış olacaksınız.
  Kendi eviniz depremden etkilenmese bile ödeyeceğiniz küçük miktardaki sigorta primleri, evi hasar gören afetzedelere yapılacak tazminat ödemelerinde kullanıldığından sosyal dayanışmanın gereğini en güzel şekilde yerine getirmiş olacaksınız.
  Deprem hasarlarının karşılanması için amaçlanan uzun vadeli kaynak birikimine küçük primlerinizle katkı
  sağlamış olacaksınız.
  Yapı standartlarının uygulanmasına, sağlıklı yapılaşmaya ve modern bir toplumsal yapının oluşturulmasına önemli bir katkıda bulunmuş olacaksınız.
  [yukarı dön]
  Duman teminatı nedir ?
  Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış, ısıtma ve pişirme cihazlarının kusurlu şekilde çalışması nedeniyle çıkan duman sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.
  [yukarı dön]
  Emlak Beyan Değeri
  Emlak Vergisi Kanununa göre genel beyan dönemlerinde taşınmaz maliki veya hissedarları tarafından belediyelere verilen emlak beyannamelerinde belirtilen değerdir. Bu değere kayıtlı değer de denir.
  Tapu harçlarına esas matrah hesaplanırken, bu değere sonraki her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden aşağı olmamak üzere taraflarca müdürlüğe bildirilen değer üzerinden harç hesaplanır.
  [yukarı dön]
  Emlak Beyanı
  Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi oldukları gayrimenkulleri ispatlayarak (tapu örneği) bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere tapu örneği ve kimlik fotokopisi ile verilen ve karşılığında alınan belgeye denir.
  [yukarı dön]
  Enflasyondan korunma teminatı nedir ?
  Bu teminat enflasyon ortamında bina ve eşyaların güncel değerini korumasını sağlar. Sigorta bedeline sigorta süresi boyunca seçilecek enflasyondan korunma oranı kadar artış uygulanır. Ancak hasar tarihinde seçilen oran Devlet İstatistik Enstitüsünün açıklamış olduğu oranın üzerinde ise DİE'nin oranı uygulanır.
  [yukarı dön]
  Enkaz kaldırma teminatı nedir ?
  Hasar sonucu meydana gelen yıkıntının taşınma masraflarını güvence altına alır.
  [yukarı dön]
  Eşe yapılan satışta şuf'a hakkı kullanılabilir mi?
  Ortak mülkiyetin paydaşı, payını karı ve kocaya, çocuklarına veya akrabaya temlik ederse, görünüşte satış sözleşmesi yapılsa bile gerçekte miras hukuku ile ilgili amaç ya da bağış düşüncesi varsa şuf'a hakkı kullanılamaz. Davalının bu şekildeki savunması, her türlü delille ispatı mümkün olduğundan araştırılmalıdır.
  [yukarı dön]
  Ev sahibi kiracısının halen ikamet ettiği daireye ihtiyacı olduğunu öne sürerek tahliyesini isteyebilir mi?
  6570 sayılı yasa ihtiyaç iddiasının gerçek ve samimi olması yanında zorunlu olması koşulunu da aramaktadır. Şehir merkezinde kendisine ait normal bir evde oturan davacının ihtiyacının, zorunlu olduğundan söz edilemez. Kiralayanın halen oturduğu ev, büyüklük ya da konfor bakımından kiracının dairesiyle mukayese edilir; dava edilen yerin vasıfları üstün ise tahliye kararı verilir.
  [yukarı dön]
  Evde evcil hayvan beslenebilir mi?
  Yönetim planında aksi belirtilmediği taktirde evcil hayvan beslenemez. Yönetim planında ne tür evcil hayvanların beslenebileceği özel bir madde ile belirtilebilir. Evcil olmayan hayvanlar (yılan vb.) hiçbir şartla beslenemez.
  [yukarı dön]
  Evinizde oturan birinci derece akrabalardan kira alınabilir mi?
  Bininci dereceden akrabalardan kira alınabilir. Tabii çeşitli özel durumlar söz konusu olabilir.Örneğin, 3 kardeşten biri anne ye babasıyla beraber yaşar. Ebeveynler öldükten sonra bu kardeş evden çıkmak istemez ise diğer kardeşler ondan evin getirebileceği kiradan paylarına düşeni talep edebilirler.
  [yukarı dön]
  Ferağ Verme
  Gayrimenkul malikinin mülkiyet hakkını devretmek veya üzerinde başkası lehine bir hak kurmak amacıyla tapu sicil müdürlüğüne gelip, düzenlenen resmi senedi imzalayarak başkası lehine tescilini istemesi eylemidir. Buna ferağ takriri de denmektedir.
  [yukarı dön]
  Ferdi kaza teminatı nedir ?
  Sigortalının, riziko adresinde iken, poliçe kapsamında olan bir kaza sonucunda vefat etmesi halinde lehdarına, malül olması halinde kendisine, poliçede belirtilen limitler dahilinde tazminat ödenir.
  [yukarı dön]
  Fırtına teminatı nedir ?
  Fırtına veya fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.
  [yukarı dön]
  Finansal Kiralama nedir?
  Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasıdır. Finansal kiralama tapu kütüğüne şerh edilir.
  [yukarı dön]
  Gaiplik Kararı nedir?
  Bir kimsenin ölümüne kesin gözüyle bakılacak bir durumda olmamakla beraber, ölüm tehlikesi içinde kaybolmuş veya kendisinden uzun süredir haber alınamamışsa mirasçılarının talebi üzerine mahkemece verilen ve kaybolan kişiyi ölmüş sayan karardır. Gaiplik kararı üzerine veraset senedi alınarak, mirasın intikali yapılabilir.
  [yukarı dön]
  Gayrimenkul alırken-satarken nelere dikkat etmeliyim?
  - Alacağınız gayrimenkulun gerçek sahibini bulun.
  - Tapu Sicil Müdürlüğü'nde imza atmadan önce imzalanacak belgeyi mutlaka çok dikkatlice okuyun.
  - Gayrimenkul satış işleminde satıcı imzadan önce gayrimenkulun değerini almalıdır.
  - Alacağınız gayrimenkulun üzerinde herhangi bir ipotek veya borcu olup olmadığını araştırın.
  [yukarı dön]
  Gayrimenkullerin satılmasından sağlanan kazançların vergilendirilmesi;
  Mükelleflerin elde ettikleri gayrimenkulü 4 yıl süre ile ellerinde tuttuktan sonra elden çıkarmaları durumunda; alım satımdan sağladıkları kazançlar gelir vergisine tabi tutulmayacaktır.

  [yukarı dön]
  Geçici Tescil Şerhi nedir?
  Geçici tescil, bir taşınmaz malla ilgili olarak ayni bir hak iddiasında bulunanların haklarını ispat edebilmeleri için veya bir tapu işlemi yaptıracakların eksik belgeleri bulunması halinde bu eksik belgelerini tamamlamaları için kendilerine süre verilerek, kesin tescil yapılıncaya kadar mal sahibi veya ilgililerin istemi veya mahkeme kararıyla şerhler sütununa yapılan geçici bir belirtmedir (MK. 1011, TST. 58,59).

  Geçici şerh iki şekilde yapılır
  1) Mal (taşınmaz) sahibi ve ilgililerin istemi,
  2) Mahkeme kararı.
  Mal sahibi veya ilgililer geçici şerhe razı olmazsa geçici şerhi isteyen tarafın mahkemeden geçici şerhe dair karar alması gerekir. Burada ki ilgililerden kasıt geçici şerh yararına veya zararına olabilecek kimselerdir.
  Geçici şerh taşınmazın devir ve temlikine üzerinde ayni veya şahsi hak kurulmasına engel değildir.

  [yukarı dön]
  Geçit Hakkı nedir?
  Geçit hakkı, başkasının arazisinden geçmek hakkıdır. Bu hak Medeni Kanunun 748. maddesine göre bir irtifak hakkı olarak tapu siciline tescil olunabilir.
  Uygulamada irtifak haklarının en çok rastlanılan çeşidi geçit (mürur) hakkıdır.
  Bu hak bir şahıs veya taşınmaz lehine kurulabilir. Şahıs gerçek veya tüzel kişi olabilir.
  Müşterek mülkiyette bir paydaşın tek başına bu hakkı tesis etmesi mümkün olmayıp, tüm paydaşların işleme katılmaları gerekir.
  [yukarı dön]
  Gerçekleşebilecek bir deprem durumunda konutuma ve eşyalarıma gelen zararları konut poliçem karşılar mı?
  Eğer konut poliçeniz "deprem ve yanardağ püskürmesi" teminatını içeriyorsa deprem olması durumunda meydana gelecek zararlarınız deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı limitleri dahilinde karşılanır.Binanız eğer Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında ise Zorunlu Deprem Sigortası poliçenizin bedeli üzerinde kalan kısmı için konut sigortası yaptırın, konutunuzu olası deprem hasarlarına karşı güvence altına alın.
  [yukarı dön]
  Gerçekleşen bir hasar nedeniyle ikamet ettiğim konut oturulamaz haldedir. Konutun tamir veya yeniden inşa edilmesi sırasında başka bir yerde ikamet etme masraflarını sigorta şirketi karşılar mı?
  Eğer konut poliçeniz "alternatif ikametgah masrafları ve kira kaybı" teminatını içeriyorsa , başka bir yerde ikamet etme masraflarınız policenizde yazılı teminat bedeli ve kullanma süresi dahilinde sigorta şirketin tarafından karşılanır
  [yukarı dön]
  Harita ölçüleri nedir ?
  İmar planına altlık teşkil eden halihazır Haritalar 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/25000

  1/500 de 1mm..................0.50 metre.
  1/1000 de 1mm..................1 metre.
  1/5000 de 1mm..................5 metre.
  10000 de 1mm........
  [yukarı dön]
  Hasarsızlık indirimi nedir ?
  Sigorta süresi içinde konut ile ilgili herhangi bir hasar talebinde bulunulmamış ise, poliçenin yenilenmesi halinde devam eden sigorta yılı için sigorta şirketine göre değişen oranlarda hasarsızlık indirimi uygulanır. Konutunuzda çalışır durumda bulunan bir alarm olması halinde sigorta şirketine göre değişen oranlarda alarm indirim uygulanır.
  [yukarı dön]
  Hırsızlık teminatı nedir ?
  Bu teminat bir hırsızlık sonucu çalınan eşyaları ve hırsızın bina veya eşyalara vereceği zararları güvence altına alır.
  [yukarı dön]
  Hibe nedir?
  - Bir malın mülkiyetinin bir bedel almaksızın başka bir şahsa devredilmesine denir.
  [yukarı dön]
  Hisse Tevhidi nedir?
  Bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz üzerinde yeni bir hisse iktisap etmesi halinde önceki hisseyle sonra alınan hissenin birleştirilerek tapu kütüğüne tescil edilmesi demektir.
  [yukarı dön]
  Hisseli Tapu (Toprak Tapusu) nedir?
  Hisseli tapu, bir gayrimenkuldeki ortakların sayısını ve hisse oranlarını gösteren tapudur. Hisseli arsa tapularında kişilerin toplam arsa içindeki yerleri tapu kayıtlarında görünmez ancak ortaklar kendi aralarında bu ayrımı anlaşarak yaparlar fakat bu ayırım tapu kayıtlarında görünmez.
  [yukarı dön]
  İfraz nedir ?
  Ayırma
  [yukarı dön]
  İiştirak hadli mülkiyet nedir ?
  Birden çok kişinin bir taşınmaz mal üzerinde pay oranları açıkça gösterilmeden malik olmaları demektir. Tapu kütüğünde iştirak halinde malikler yazıldıktan sonra isimleri ortak bir paranteze alınarak, iştiraki doğuran olay verasette iştirak gibi yazılır.
  Bkz. Elbirliği Mülkiyeti.
  [yukarı dön]
  İiştirakin Feshi
  Miras veya diğer sebeplerle oluşan iştirak halinde mülkiyetin sona erdirilerek, hissedarlık (müşterek mülkiyet) esasına geçilmesi işlemidir.
  [yukarı dön]
  İmar durumu nedir ?
  Parsel temelinde yapılan taban alanını, yüksekliğini, biçimini yollar ve komşu parsellerden çekme mesafelerini gösteren belgedir.
  [yukarı dön]
  İnşaat Ruhsatı Nasıl Alınır?
  Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir. Belediyeler veya valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir. Eksik veya yanlış olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren onbeş gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç onbeş gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.
  [yukarı dön]
  İntifalı mülkiyet nedir ?
  Mülkün ölünceye kadar kullanma ve faydalanma hakkıdır. Bu hak ölümle düşer veya rızai feragat ile düşer.
  [yukarı dön]
  İpka nedir?
  Hisseli devirlerde, devredilen hisseden ayrı olarak malikin uhdesinde (üzerinde) kalan mülkiyet payı demektir.
  [yukarı dön]
  İpka nedir?
  Hisseli devirlerde, devredilen hisseden ayrı olarak malikin uhdesinde (üzerinde) kalan mülkiyet payı demektir.
  [yukarı dön]
  İpotek nedir?
  - Mevcut olan veya ileride olacak bir alacağın sağlanabilmesi için taşınmazın teminat olarak gösterilmesidir.
  [yukarı dön]
  İrtifak hakkı nedir?
  - Gayrimenkul sahibinin, gayrimenkulu başkasının kullanmasına izin vermesi ve mülkiyet hakkını sınırlamasıdır.
  [yukarı dön]
  İrtifaklı mülkiyet nedir ?
  Söz konusu olan taşınmaz üzerinde yararlanma olanağı sağlayan bir haktır. Örneğin geçit hakkı gibi.
  [yukarı dön]
  İskan nedir?
  Yapılan yapının bitmesi nedeni ile oturulmak için alınan yapı kullanım izine denir.
  [yukarı dön]
  İştirakin Feshi
  Miras veya diğer sebeplerle oluşan iştirak halinde mülkiyetin sona erdirilerek, hissedarlık (müşterek mülkiyet) esasına geçilmesi işlemidir.
  [yukarı dön]
  İşyeri kiralarındaki stopaj oranı nedir ?
  %22. Beyanname brüt tutar üzerinden verilir. Yıllık kira bedeli toplamı 14 milyar TL yi geçmiyorsa, beyan edilmez. Üzerinde ise; beyan edilir (2004 yılı için).
  [yukarı dön]
  İzale-i Şüyu nedir?
  Bir taşınmaz üzerinde, hisseli mülkiyeti olan iki ya da daha çok kişinin, söz konusu taşınmazı aralarında bölüştürmeleri ve bölüşmede anlaşma olmazsa, taşınmazın bir bütün olarak satılarak ele geçen paranın sahipler arasında bölüştürülmesi.
  [yukarı dön]
  Kadastro ne demektir ?
  Kadastro ; taşınmazların sınırlarını ve maliklerini belirleyip tapu siciline kayıt çalışmalarıdır. Bir başka deyişle kadastro , tüm ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit etmek ve işlemlerin kesinleşmesi sonucunda Türk Medeni Yasasınca öngörülen tapu siciline tescil ederek hak sahiplerine tapu belgelerini verme işleminin bütünüdür .
  [yukarı dön]
  KAKS (Kat Alanı Kat Sayısı) nedir?
  Bir yapının toplam inşaat alanının parsel alanına oranıdır.
  [yukarı dön]
  Kamulaştırma nedir?
  Kamulaştırma, Devlet veya kamu tüzel kişilerince, kamu yararının gerektir¬diği hallerde, karşılığını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına el konulması veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi işlemidir.
  Kamulaştırmanın tapuya tescili malikin rızasıyla (rızaen) veya mahkeme kararı ile (hükmen) yapılmaktadır

  [yukarı dön]
  Kar ağırlığı teminatı nedir ?
  Yoğun kar yağışından sonra çatı üzerinde biriken kar, ağırlığı nedeniyle bina ve içindeki eşyalara zarar verebilir. Kar ağırlığı teminatı bina ve içindeki sigortalı değerlerde meydana gelen hasarları güvence altına alır.
  [yukarı dön]
  Kat irtifakı nedir ?
  Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapı tamamlandıktan sonra kanunla gösterilen şartlar yerine getirilerek kat mülkiyetine geçilir.
  [yukarı dön]
  Kat karşılığı Temlik Anlaşması?
  Kat karşılığı temlik, bir arsanın belli bir hissesinin müteahhite devri karşılığı müteahhitin bu arsanın üzerine inşaat yapmayı taahhüt etmesidir.
  Kat karşılığı temlik sözleşmesinin ayrıntıları genelde noterde yapılmaktadır. Noterde yapılmış bir sözleşme varsa tapu sicil müdürlüğünde düzenlenecek resmi senedin içinde noterden düzenlenmiş bu sözleşmenin tarih, sayısı gösterilir. Böyle bir sözleşme yoksa temlik akdinin esaslı unsurları resmi senede yazılır. Yapılacak inşaatın özellikleri ile inşaatın bitiminde oluşacak dükkan ve dairelerin nasıl paylaşılacağı hususları taraflarca belirlenmiş ise resmi senede yazılır.

  Müteahhide temlik edilen hisse üzerine arsa sahibi lehine teminat ipoteği tesis edilmesi mümkündür. Bundan amaç, inşaatın yapılmaması veya yapımının aksaması halinde arsa sahibinin haklarını korumaktır. Arsanın belli payının temliki yerine kat irtifakı kurularak müteahhide inşaatı yapmak karşılığı kat irtifaklı bağımsız bölümlerden bir kaçının temliki de mümkündür. Bu halde bağımsız bölümler üzerine arsa sahibi lehine ipotek konarak inşaat belirli seviyelere geldikçe bu ipoteklerin terkini yoluyla arsa sahibine bir güvence sağlanmış olacaktır.
  Ayrıca müteahhidin kendi adına olan kat irtifaklı yerleri ipotekli olarak satarak kredi temin etmesi imkanı da sağlanmış olur.
  [yukarı dön]
  Kat Mülkiyeti nedir?
  Tamamlanmış bir yapının kat, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen,depo gibi bölümlerden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanların üzerinde, o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kurulan özel mülkiyet hakkına denir.
  [yukarı dön]
  Kira artışını nasıl yapmalıyım?
  Yıllık kira artışını D.İ.E'nin açıkladığı TEFE ve TÜFE oranlarının ortalamasını alarak yapmak hem kiracıyı hem mal sahibini zarara uğratmaz. İleride bir problem çıkmasının önüne geçer.
  [yukarı dön]
  Kira kontratında en fazla kaç kefil bulunmalıdır?
  Kefil sayısını istediğiniz kadar yapabilirsiniz
  [yukarı dön]
  Kira tespiti nasıl yapılmalıdır?
  Yeni dönem kira parasını taraflar, bir anlaşma yaparak saptayamadıkları taktirde, davacı kira parasının tespitini mahkemeden isteyebilir. Mahkemece yapılacak iş, mahallinde keşif yapmak, dava konusu yerin serbestçe kiralanması halinde getirebileceği kira parası hesap edilmeli, hakimce bu kira parası dikkate alınarak, hak ve nesafete uygun bir kira parası taktir edilmelidir.
  [yukarı dön]
  Kiracıdan yönetici olabilir mi?
  Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yönetici bağımsız bölüm maliklerinin oyu ile seçilir. Bu seçimde sayı ye arsa payı çoğunluğu aranır. Şayet yönetim planına, yöneticilerin bağımsız bölüm malikleri arasından seçileceği hükmü konmuşsa kiracı yönetici seçilemez. Eğer böyle bir hüküm konmamışsa kiracı bile olmayan dışarıdan birinin yönetici olması da mümkündür. Böyle bir hüküm bulunduğu taktirde sadece kat malikleri yöneticilik yapabilir, vekaleten de olsa kat maliki olmayan birisi yöneticilik yapamaz. Ayrıca kiracı yönetici olsa dahi kat malikleri toplantısına katılamaz.
  [yukarı dön]
  Kiracımız kendi evi olmasına rağmen, başka bir evde oturuyorsa, evinizden hangi şartlarla tahliye edebilirsiniz?
  Aynı belediye sınırları içinde kiracının oturmaya elverişli bir evi bulunması tahliye nedenidir. Fakat kiracının bu evinin kullanılır nitelikte olması gerekir. Konutun bulunduğu yerin konumu, kullanılış biçimi, kiracının sosyal durumuna uygunluğu araştırılır.
  [yukarı dön]
  Kiralayan dışında bir kişinin çektiği temerrüt ihtarı tahliye nedeni midir?
  Sözleşmede, kira parasının kiralayanlar dışında bir kişiye ödenmesinin kabul edilmesi; bu kişiye kiralayanlık ve alacaklılık hakkı vermez. Bu şahsın çektiği temerrüt ihtarı davaya etkili olmaz.
  [yukarı dön]
  Kiranın yüksekliği tahliye nedeni olabilir mi?
  Kira parasının, günün ekonomik koşulları karşısında aşırı derecede yüksek olması, 'akdin icrasını tahammül edilmez hale getiren sebepler' arasında sayılmadığından; sözleşmenin bitiminde kira tespit davası açılabileceği gibi, sözleşmenin sona ermesinden önce de, bedele ilişkin hükümlerin, günün koşullarına göre değiştirilmesi görevli mahkemeden istenebileceğinden, kira bedelinin yüksekliğinden dolayı sözleşmenin feshi davası açılamaz. Ancak ilk sözleşmenin süresi sone ermişse veya uzun süreli sözleşmede 'uyarlama davası' açılmış ve bu davada belirlenen yeni kira bedeli yüksek ise, sözleşmenin feshi mümkündür.
  [yukarı dön]
  Konut Hasarlarında Sigortalının Yükümlülükleri Nelerdir?
  Sigortalı genel şartlara göre aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.
  • Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmak.
  • Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak.
  • Sigortacı veya yetkili kıldığı kimselerin, makul amaçlarla ve uygun şekillerde hasara uğrayan bina ve yerlere girmesine, bunları teslim almasına, elkoymasına, muhafaza altına almasına ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermek.
  • Zorunlu haller dışında hasar konusu yer veya şeylerde bir değişiklik yapmamak. Sigortacının isteği üzerine, rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek.
  • Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya vermek.
  • Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigortalı yer veya şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek.
  • Sigortalı yer veya şeyler üzerinede başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.
  [yukarı dön]
  Konut kredisi alabilmek için gereken temel belgeler ?
  1. Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport)
  2. Gelir beyannamesi ( Ücretli çalışanlar için )
  3. Vergi Levhası ( Serbest çalışanlar için )
  4. Alınacak konutun Tapu fotokopisi ya da muadili
  [yukarı dön]
  Konut Poliçeleri Kapsamı Dışında Kalan Durumlar ?
  Konut poliçelerinde de diğer tüm poliçelerde olduğu gibi kapsam altında olan ve olmayan haller özel ve genel şartlar ile belirtilmiştir. Konut poliçesi genel şartları her sigorta şirketi için aynıdır. Özel şartlar ise şirketler arasında farklılık gösterir. Genel şartlara göre konut poliçeleri kapsamı dışında kalan haller aşağıda belirtilmişt

  Savaş, her türlü savaş olayları istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar.

  Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün zararlar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.)

  Kamu otoritesi tarafından sigortalı varlıklar üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar.

  Yangın olmaksızın, sigortalı varlıkların kendi kusurlarından veya kendi bünyelerinde meydana gelen bozulmalar nedeniyle uğradıkları zararlar.

  Yangın olmaksızın sigortalı varlıkların işlenmek için veya başka bir nedenle ateşe veya sıcaklığa tutulmasından, ocak veya ateş bulunan benzeri bir yere düşmesinden veya atılmasından veya elbise, çamaşır ve diğer eşya yanıklığı gibi alev almaksızın kavrulma veya yanmasından kaynaklanan veya ısıtma, aydınlatma, ütüleme aletleri ile lamba, mum, sigara ve bunların benzerlerine temasından doğan zararlar.

  Yangın olmaksızın, elektrikle çalışan her türlü motor, elektrik veya elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarının kısa devre, topraklama, voltaj iniş çıkışları ve bu yüzden ısınma ve endüksiyon cereyanı gibi nedenlerle uğrayacakları zararlar.

  Alçak basınç sebebiyle kapların içeri doğru çökmesi, yırtılması ve sair şekilde deformasyonu, yıpranması ile santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortalı cihaz ve motorlarda meydana gelen bütün zararlar.
  ir:
  [yukarı dön]
  Konut Poliçelerinin Kapsamadığı Varlıklar ?
  Nakit para ve değerli mücevherler genel olarak sigorta kapsamı dışındadır. Bazı sigorta şirketleri sadece çok az miktarlarda parayı kapalı ve kilitli bir yerde bulundurulması şartıyla güvence altına alır. Değerli mücevherleri ise ancak çelik kasa içerisinde kilitli durumda bulundurulması şartıyla güvence altına alır. Bir hasar durumunda evden para veya buna benzer nitelikteki değerli kişisel eşyaların çalınması hali genel olarak sigorta şirketlerinin ödeme yapabilecekleri durumların dışında kalır.
  [yukarı dön]
  Konut poliçenize ait bilgilerde eksik ve yanlış beyan sözkonusu ise karşılaşacağım yaptırımlar nelerdir?
  İyi niyet esası çerçevesinde tüm beyanlarınızın gerçek ve son durumu yansıtması gerekir. Verdiğiniz bilgilerin doğru olmaması halinde konut poliçeniz geçersiz kabul edilir ve poliçe feshedilir. Poliçenizin olması durumunda bir hasarınız oluşursa hasarınız tamamen veya kısmen reddedilebilir.
  [yukarı dön]
  Konut Sigortaları nedir ?
  Konut sigortası bina ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan eşyaları güvence altına alır. Bu durumda bina içerisindeki her türlü sabit tesisat da sigorta kapsamına girer.
  [yukarı dön]
  Konut Sigortası İndirimleri ?
  Hasarsızlık indirimi: Sigorta süresi içinde konut ile ilgili herhangi bir hasar talebinde bulunulmamış ise, poliçenin yenilenmesi halinde devam eden sigorta yılı için sigorta şirketine göre değişen oranlarda hasarsızlık indirimi uygulanır
  [yukarı dön]
  Konut Sigortasında Bulunan Ana Teminatlar nedir ?
  Konut sigortası teminatları sigorta şirketlerine göre farklılık göstermekle birlikte hepsinde ortak olan ana teminat yangın teminatıdır. Yangın teminatı: Yangın, yıldırımın ve infilakın neden olduğu zararları güvence altına alır.
  [yukarı dön]
  Konut Sigortasında Bulunan Ek Teminatlar ?
  Grev, lokavt ve kötü niyetli halk hareketleri teminatı: Bu tür hareketlerin neden olacağı zararları güvence altına alır. Herbir hasarda hasar bedelinin yüzde beşi oranında muafiyet uygulanır.
  [yukarı dön]
  Konut yardım teminatı ?
  Su tesisatı, elektrik, çilingir, cam ve benzeri tamir işleri için acil servis ve irtibat hizmeti sağlar.
  [yukarı dön]
  Konutu boşaltan kiracıya ait giderler ev sahibi tarafından ödenmeli midir?
  Kiracı apartmanda ikamet ettiği süre içerisinde apartman giderlerini ödememiş ve ardından taşınmışsa, yönetici bu giderleri bağımsız bölüm malikinden isteyebilir. Haifa kiracı taşınmamış olsa dahi eğer yönetici kiracıdan giderleri tahsil etmekte zorluk çekiyorsa, tahsilat için evsahibine başvurabilir. Bağımsız bölüm maliki parayı ödedikten sonra kiracısı ile hesaplaşır, yani ona rücu eder. Bu gibi durumların önüne geçmek amacıyla genellikle kiracıdan teminat (güvence) talep edilmektedir. ödemelerden dolayı asıl sorumlu malik olup, kiracı kira borcu kadarından sorumlu olur
  [yukarı dön]
  Konutumda musluğumu açık unuttuğumda gerçekleşen zararlarımı poliçem karşılar mı?
  Eğer konut poliçeniz kapsamında "dahili su" teminatı var ise musluğunuzun açık kalması sonucunda konutunuzda gerçekleşen zararlarınızı, poliçe limitleri dahilinde sigorta şirketiniz karşılar.
  [yukarı dön]
  Mal Rejimi Sözleşmeleri
  Eşler veya evlenecek olanlar mal varlıklarının akibeti hakkında aralarında mal rejimi sözleşmesi yapabilirler Yeni Medeni Kanunun 202. maddesine göre "Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Eşler mal rejimi sözleşmeleriyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebilirler"

  Mal rejimi sözleşmesi evlenmeden önce veya sonra noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılabilir. Ancak, taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebilirler. Mal rejimi sözleşmelerinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerce imzalan¬ması zorunludur (MK.205).

  Medeni Kanun eşler için dört mal rejimi öngörmüştür:
  1) Edinilmiş mallara katılma rejimi (MK.218),
  2) Mal ayrılığı (MK.242),
  3) Paylaşmalı mal ayrılığı (MK.244),
  4) Mal ortaklığı (MK.256).
  [yukarı dön]
  Miras Payının Devri
  Miras payının devri (temliki), iştirak halinde bulunan mirasçılardan birinin miras payını, iştirak bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara devretmesi demektir (MK.676). Bu devir bedelli ise satış, bedelsiz ise bağış gibi değerlendirilir.
  Bilindiği üzere, iştirak hali bozulmadan miras payının iştirake dahil olmayan üçüncü kişilere devri yasaktır. Sadece mirasçılara devri mümkündür.
  Bir mirasçı diğer bir veya birkaç mirasçıya veya tüm mirasçılara payını dilediği oranlarda devredebilir. Bu devir hisseli devir yasağına girmez. Bu devrin tapu sicilinde gösterilebilmesi için öncelikle miras intikalinin tescil edilmiş olması gerekir.

  Miras payının devri için kural olarak tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenir. Ancak Medeni Kanunun 677. Maddesine göre bunun noterde düzenlenmesi de mümkündür. Hatta taraflar kendi aralarında adi yazılı olarak da yapabilirler. Yeter ki imzaları teyit edilebilsin. Noterde veya taraflar arasında adi yazılı şekilde yapılmış miras payı devri sözleşmelerinin tapuya tescili için, payını devreden mirasçının tescil isteminde bulunması veya tescil isteminde bulunmaya yetki vermiş olması gerekir.


  [yukarı dön]
  Mirasın intikali nasıl yapılır?
  Mirasın intikali: mahkemelerden alınacak veraset belgeleri gereğince yapılır.
  Veraset belgesinin aslı veya tasdikli suretinin Tapu Sicil Müdürlüğüne ibrazı gerekir.İntikal işlemi 2 şekilde yapılır;

  a) İştirak halinde intikallerde mirasçılardan biri veya temsilcisinin talep etmesi yeterlidir.

  b) Hisseli mülkiyet olarak intikalinin yapılmasında ise mirasçı veya temsilcilerinin tümünün intikali talep etmeleri gerekir.

  Tespit etmek istediğiniz taşınmazların ait olduğu ilçenin Tapu Sicil Müdürlüklerine müracaat etmeniz gerekir.
  [yukarı dön]
  Mirasın Reddi nasıl olur?
  Bir mirasçının, kanun hükümlerine göre kendisine intikal edecek miras payını istemeyip, miras bırakanın ölümü tarihinden itibaren üç ay içersinde sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirası reddetmesidir.
  [yukarı dön]
  Mirasın Taksimi
  İştirak halinde mülkiyet olarak mirasçılara intikal etmiş olan miras malların mirasçılar arasında paylaşılması işlemidir. Bu sözleşmenin tapu sicil müdürlüğünde yapılması şart olmayıp, noterde de yapılması mümkündür.
  [yukarı dön]
  Mortgage Nedir?
  Mortgage, bir taşınmazın, bu taşınmazı elinde bulunduran bir kişiden ya da kurumdan belirli koşullarda başka bir kişi ya da kurum eline geçmesi işidir.
  Mortgage, Türkçe morgıç diye okunmaktadır. Türkçe çeviri üzerinde çalışılsa da "İpotekli Konut Kredisi ya da Uzun Vadeli İpotekli Konut Kredi" olarak düşünülebilir. Son günlerde UDKE (Uzun Dönemli Konut Edindirme) olarak kullanılmaktadır.
  Her ne kadar İpotekli Konut Kredisi sistemine benzese de yasa çıktığında Mortgage'in çok farklı ve hem kullancıya hem de kullandırına yarar sağlayacak özellikleri olacağını göreceğiz.
  Bu koşullar her ülkede farklı uygulanmakla birlikte genel olarak şu konulara dikkat edilmektedir.
  • Konut, genel olarak mevcut konut kredilerinden daha uygun koşullarda el değiştirebilmektedir.
  • Konut, oturulabilir ve sağlam niteliktedir. Belirli bir yapı güveliği sözkonusudur.
  • Konut, hem alıcısı hem de satıcısı için güvenli bir şekilde el değiştirmektedir.
  • Konut alıcısı, kullandığı krediyi dilerse erken ödeme koşullarında önceden kapatabilir.
  • Konut alıcısı, ödeme güçlüğü yaşarsa yatırdığı paranın belirli bir kısmını geri alabilir durumda olacaktır.
  • Konut değeri, bir uzmanın görüşü ile belirlencektir.
  Türkiye'de kuralların nasıl işleyeceği belirli olmamakla birlikte, yukarıdaki ana maddelerin birçoğunun olması kaçınılmazdır. İlgili yasa TBMM'de onaylanıp çıktıktan sonra bu konular netleşecektir.
  Her nasıl çıkarsa çıksın, ev sahibi olmak isteyenler çok daha uzun vadede ve çok daha düşük faizle konut edinebileceklerdir. Bu işin finasmanı diğer yapılardan farklı olduğu için düşük faiz ve yüksek vade olanağı ile kredi kullanmak olasıdır. Belirli finans kuruluşları, alıcı ve satıcı arasında aracılık yaacaklar ve satışa konu olan taşınmaz için çıkartılan belgeler de IMKB gibi kuruluşlarda el değiştirebileceği için bundan da yararlanabileceklerdir. Öte yandan satılan konut Emlak uzmanlarınca incelenip aynı zamanda yapı güveliği konusunda da gerekli yeterliği taşıdıkları için, fazladan bir risk almayacaklarıdır
  [yukarı dön]
  Mücavir Alan nedir?
  İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlardır.
  [yukarı dön]
  Mülkiyet nedir ?
  Mülkiyet sözü arapça mülkten (maldan) gelmektedir. Bir mala sahip olma, onu serbestçe kullanma hakkını kendinde bulundurma anlamındadır.
  [yukarı dön]
  Müşterek mülkiyet nedir ?
  Birden çok kişinin belirli bir mala aynı anda hisseli olarak malik oldukları topluluk mülkiyeti şeklindedir
  [yukarı dön]
  Paylaşmalı Mal Ayrılığı nasıl olur?
  Eşler arasında bu yönde bir sözleşmenin imzalanmasından sonra edinilmiş olup, ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş mallar ile ailenin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar ve bunların yerine geçen değerlerin, mal rejiminin sona ermesi halinde, eşler arasında eşit olarak paylaşılmasını esas alan bir mal rejimidir (MK.250)
  [yukarı dön]
  Pencere kapı haline getirilebilir mi?
  Her ne sebeple olursa olsun projeye aykırı olarak pencere kapı durumuna getirilemez. Eğer apartmanın ön cephesinde ise dış görünümü bozacağından, plana aykırı yeri bile değiştirilemez.
  [yukarı dön]
  Prim borçları poliçede belirtilen tarihte ödenmemiş ise hasar tazminatını alabilir miyim?
  Primleriniz, poliçe üzerinde yazılı süre ve koşullarda sigorta şirketine ödenmemiş ise sigorta şirketi hasar tazminatı ödemez . Bu nedenle sigorta primlerinizi zamanında ödemelisiniz.
  [yukarı dön]
  Resmi Senet nedir?
  Taşınmaz mülkiyetinin veya mülkiyetten başka ayni hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğünde görevli bir memur tarafından düzenlenip, taraflar ve gerekiyorsa tanıklar tarafından imzalanan, müdürce imza ve mühür ile tasdik edilen resmi bir sözleşmedir.
  [yukarı dön]
  Roperli Kroki nedir?
  İlgili parselin yapılabilmesini sağlayan, gerekli ölçülerin bulunduğu vesikaya denir.
  [yukarı dön]
  Satın aldığınız emlakta kiracı varsa yapılabilecek şey nedir?
  Gayrimenkulun sahibi, mülkü tamamen ya da kısmen, kendisi ya da eşi veya çocukları için bir işyeri olarak kullanma ihtiyacında ise, iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde kiracıya durumu ihtarname ile bildirerek, iktisaptan sonraki 6 ay içinde kiracıya tahliye davası açabilir. Bu mülkü, yeni satın alan kişi, eski sahibi ile kiracı arasında yapılmış sözleşmenin tüm hükümlerini de devralmış olur. Bu nedenle kira söz1eşmesinin sonunda ihtiyaç sebebi ile dava açma hakkına sahiptir. Fakat bu sürenin uzun olması halinde, kanun, bu süreyi beklemeden kiracıyı mecurdan tahliye etmek için 6 ay gibi bir süre tanımış ye bu sürenin sonunda mecurun tahliyesi için dava açılabilmesini hükme bağlamıştır. Bunun için meskenin yeni sahibinin, gayrimenkulu satın aldığı tarihten itibaren bir ay içinde noter kanalı ile bir ihtar çekerek burayı satın aldığını, bu meskene ihtiyacı olduğunu bu nedenle de bu tahliyenin istendiğini bildirmesi gerekir.
  [yukarı dön]
  Satış bedeli nasıl belirlenir?
  - Gayrimenkulun emlak vergi beyannamesinde gösterilen değer Maliye Bakanlığı'nca açıklanan oran ile çarpılarak satış bedeli belirlenir
  [yukarı dön]
  Satış işleminde gerekli belgeler nelerdir?
  - Alıcı ve satıcının nüfus cüzdanı.
  - Satıcının 1 adet, alıcının 2 adet fotoğrafı ( son altı ay içerisinde çekilmiş.)
  - Alıcı ve satıcının vergi numaralarını gösteren Vergi Dairesi'nden alınmış belge.
  [yukarı dön]
  Satış işleminde harç oranı nedir ?
  Satış için beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı için BİNDE 15.
  [yukarı dön]
  Satış işleminde istenen belgeler;
  1-Tapunun aslı veya fotokopisi

  2- Mal sahibi/Vekilinin ve Alıcının fotoğraflı nüfus cüzdanları.
  Kimliklerin üzerinde T.C. kimlik no olmalıdır. Yoksa internetten T.C Kimlik numarası çıktısı olmalı.

  3- Gayrimenkulun bulunduğu ilgili belediyeden beyanname sureti (temiz kağıdı)

  4- Satıcıdan 1, alıcıdan 2 vesikalık fotoğraf. (Eğer gayrimenkul banka kredisi kullanılarak alanacaksa 3 fotoğraf.)

  5- Satılacak daire eğer "Kat Mülkiyet Tapulu" ise Deprem sigortası poliçesinin örneği (DASK)

  6- Eğer gayrimenkul sahibi satış için yerine vekil tayin ettiyse, vekaletnamenin aslı

  [yukarı dön]
  Satış vaadi ne demektir?
  - Taşınmazın satışının bir başkasına vaad edilmesidir.Satış vaadi taşınmazın kesin satışı demek değil,satış yapma taahhüdüdür.
  [yukarı dön]
  Sel su baskını teminatı ?
  Sigortalanan konutun civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşması, olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel sonucu dışarıdan basan suların vereceği zararları güvence altına alır.
  [yukarı dön]
  Soğuk hava deposu için kalorifer parası ödenir mi?
  Şayet söz konusu bölüm, projede soğuk hava deposu olarak gösterilmiyorsa, bölüm sahibi kalorifer giderlerine katılmak zorundadır
  [yukarı dön]
  Sustna ile tazelenen hasılat kirası nasıl sona erdirilir?
  Kira kontratı sona ermesine rağmen, mülk sahibi kiracının kalmasına ses çıkarmadığına ye bitiş tarihini izleyen bir aylık süre içinde dava açmadığına ve yine kira söz1eşmesinin bitimini takip eden ayın kirasını kayıt koymaksızın aldığına göre kira sözleşmesi susarak yenilenmiş sayılır. Fakat bu yenileme ile kira sözleşmesi süresiz olarak değil, bir yıl için yenilenmiş olur. Bu şekilde yenilenmiş bir hasilat kirası sözleşmesini sona erdirmek için öncelikle Borçlar Kanunu’nun 287. maddesi gereğince kiracıya, kira bitiş tarihinin altı ay öncesinde, “kira sözleşmesinin sona erdirileceğinin” ihbar edilmesi gerekir.
  [yukarı dön]
  Sükna Hakkı / Oturma Hakkı nedir?
  Bir evin tamamında veya bir kısmında oturmak, ikamet etmek hakkıdır.
  Oturma hakkı, başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez. Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, intifa hakkına ilişkin hükümler oturma hakkına da uygulanır.

  Sözleşmeden doğan oturma hakkı tesisi için tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenmesi gerekir, kanundan doğan oturma hakkı içinse, mahkeme kararının ibrazı ile tecil işlem belgesi düzenlenmesi gerekir.
  [yukarı dön]
  Sükna Hakkı ile İntifa Hakkı Arasındaki Farklar nelerdir?
  1- Sükna hakkı ancak tapudaki niteliği ev (konut, mesken, daire) olan taşınmazlarda kurulabildiği halde, intifa hakkı her tür taşınmazda (ev, tarla, işyeri, daire, arsa vs.) kurulabilir.

  2- Kanuni intifa hakkı olduğu halde kanunun öngördüğü sükna hakkı yoktur.

  3- İntifa hakkının kullanımı (kira gibi) başkasına devredilebildiği halde sükna hakkında bu imkan yoktur.
  [yukarı dön]
  Sükna Hakkının Kapsamı nedir?
  Sükna hakkı bir evin tümünde oturmak veya onun belli bir kısmını kullanmak hakkıdır. Demek ki, sükna hakkı sahibi kiracı gibi bir evin tamamında oturabilir. Evin bir kısmını kullanması da mümkündür. Örneğin evin bir odasında sükna hakkı tesis edilebilir. Bu durumun inşaat projesine göre belirlenerek tapuya tescili gerekir.
  Sükna hakkı bir evde oturmak için kurulabilir. Bu oturmaktan kasıt ikamet etmektir. Yoksa evin başka bir amaçla kullanımı için (örneğin iş yeri olarak) sükna hakkı kurulamaz. Ayrıca bu hakkın tesisi için taşınmazın tapudaki cinsinin ev (mesken, daire, konut) olması gerekir. İşyerleri (dükkan, mağaza, depo gibi) üzerinde sükna hakkı kurulamaz. Üzerinde bina bulunmayan(bina olsa da cinsi tapuda ev olarak değiştirilmemiş olan) arsa, tarla gibi taşınmazlar üzerinde sükna hakkı kurulamaz.
  [yukarı dön]
  Süresi sona ermeden kira sözleşmesi fesh edilebilir mi?
  Feshin haklı nedenleri varsa kiralayan feshi kabul etmek zorundadır. Haklı nedenler kanal proje hatası, binanın çok nemli olması veya ısınamaması gibi evin içerisinde oturulmasını engelleyecek nedenler olarak özetlenebilir
  [yukarı dön]
  Şerh nedir ?
  Bir taşınmazın üzerinde yapılacak herhangi bir çalışma için konulan dikkat notudur.
  [yukarı dön]
  Şuf'a Hakkı nedir?
  Kişilerin elinde bulunan bir taşınmazın, sahibince satışa çıkarıldığında, öncelikle devlet, kent yönetimi ve öteki kamu kuruluşlarına satılmasını öngören sınırlama; kamu kuruluşlarına bu amaçla tanınan öncelikli satın alma hakkı
  [yukarı dön]
  Tahliye taahüdü nedir ?
  Kiracının, mecuru, belli bir tarihte, şartsız olarak tahliye edeceğini beyan ettiği belgeye ‘TAHLIYE TAAHÜDÜ “ adı verilir. Kiracı bu belgeye rağmen, taahhüt ettiği tarihte kiralananı tahliye etmediği taktirde, hukuk sistemimiz, kiralayana, icra takibi ye tahliye davası hakkı vermiştir. Hukuk sistemimiz, kira sözleşmesi yapılırken alınan tahliye taahhüdünü, geçersiz saymaktadır. (serbest iradeyle alınmadığı, kiracının zor durumundan yararlanılarak alındığı gerekçesiyle) Bu nedenle taahhüt edilen tarih ne olursa olsun, tanzim tarihi kira sözleşmesinin başlangıcıyla aynı olan veya çok yakın olan tahliye taahhütleri hukuken geçersizdir. Tahliye taahhüdüne dayanan icra takibi veya tahliye davasının, taahhüt edilen zamandan itibaren 1 ay içinde açılması zorunludur. Aksi taktirde tahliye taahhüdü geçersiz kalır. Ayrıca dava açılabilmesi veya icra takibi yapılabilmesi için, taahhüt tarihinden 30 gün önce kiracıya ihtar çekilmelidir.
  [yukarı dön]
  TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) nedir?
  Bir yapının parsel tabanında kapsadığı inşaat alanının parsel alanına oranıdır.
  [yukarı dön]
  Takyit - Takyidat nedir?
  Mülkiyet hakkını kısıtlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır. Kısıtlama anlamına gelir. Bir gayrimenkul satın alacakların tapu kütüğü üzerinde takyit (kısıtlama) olup olmadığını mutlaka irdeleyerek satın almasında son derece fayda vardır.
  [yukarı dön]
  Tam kagir yapı ne anlama gelir?
  Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış binalar tam kagir yapı olarak tanımlanır.
  [yukarı dön]
  Tam mülkiyet nedir ?
  Mülkün tamamına ve her hakkına sahip olmak demektir.
  [yukarı dön]
  Tedbir nedir ?
  Gayrimenkulün el değiştirmesini engellemek amacıyla mahkeme tarafından tapuda konulan kayıtlardır.
  [yukarı dön]
  Tevhit nedir ?
  Birleştirme
  [yukarı dön]
  Trampa (Takas) Nedir? Nasıl Yapılır?
  Trampa, bir malın başka bir malla değiştirilmesidir (BK.232). Değiştirilecek mallar taşınır veya taşınmaz mal olabilir.

  Trampada değiştirilecek malların değerlerinin birbirine eşit olması şart değildir. Değerler arasında eşitlik olmadığı takdirde, aradaki fark bir miktar para ödenerek denklik sağlanabilir. Tapu sicil müdürlüğünün trampada değerleri eşitlemek konusunda bir müdahale yetkisi yoktur. Değerlerin eşit olmadığından bahisle akdi yapmaktan kaçınması da mümkün değildir. Değer eşitliği için ödenecek bir bedel işlem sırasında peşin ödenmeyecekse, ileride ödenecekse bunun için kanuni ipotek tesis edilebilir.

  Farklı il ve ilçelerde bulunan taşınmaz malların trampa yapılması mümkündür. Bu halde trampa istemi taşınmazların bulunduğu il veya ilçelerden herhangi birinde yapılabilir. İstemin yapıldığı tapu sicil müdürlüğünce, diğer ilçe tapu sicil müdürlüğünden kayıt örneği ve yetki istenerek işlem sonuçlandırılır ve kendisinden yetki istenen müdürlüğe işlemin hukuki dayanağını teşkil eden belgelerin ve resmi senedin tasdikli birer örneği bir yazı ekinde gönderilir. Bu yazıyı alan müdürlük tarafından yazı yevmiyeye alınarak gerekli tescil işlemi yapılır (TST.36, TKGM.Gn.1491).

  Taşınmaz mallarla, araba, silah, at gibi taşınır malların da trampası mümkündür. Trampanın kamulaştırma suretiyle yapılması da mümkündür.

  Trampa işlemi için tapu sicil müdürlüğünce aşağıdaki belgeler istenir.
  1.Trampası yapılacak taşınmaz mallara ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya maliklerin sözlü beyanı,

  2.Trampa yapacak maliklerin veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları,

  3.Trampa yapanların son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları,

  4. Akitte taraflardan biri veya ikisi kanuni temsilci (vekil, vasi, kayyım) ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge,

  5. Tarafların vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge.
  [yukarı dön]
  TV (çevre temizlik vergisi) nasıl ödenebilir?
  Önceleri posta havalesi ile de ödeme yapılabilirken artık hemen hemen bütün belediyeler bu amaçla bir banka hesabı açıyorlar. Devamlı ikamet etmediğiniz mülkünüzün vergilerini ödemek için belediyeden bu hesap numaralarını öğrenmeniz ye banka havalesi yolu ile göndermeniz mümkündür.
  [yukarı dön]
  Üst Hakkı nedir?
  Üst hakkı başkasına ait bir arsanın altında veya üstünde inşaat yapmak veya mevcut inşaatı yerinde tutmak hakkını veren bir irtifak hakkıdır (MK.726, 826).

  Üst (inşaat) hakkı üçe ayrılır.
  a) Bir arsanın üstünde inşaat yapma hakkı (üst hakkı).
  b) Bir arsanın altında inşaat yapma hakkı (alt hakkı)
  c) Önceden yapılmış bir inşaatı yerinde tutma hakkı (ipka-muhafaza- hakkı)

  Buna göre, bir kimsenin arsası üzerinde başka bir kimse bir bina ya da yer altında bir garaj, bir depo (örneğin soğuk hava deposu vb.) inşaa edebilir. Bu halde bu yapılar Medeni Kanunun 726. maddesine göre tapu siciline bu bina irtifak hakkı (inşaat hakkı) olarak tescil edilebilmektedir. Bu tescilden sonra arsanın mülkiyeti ile üzerindeki veya altındaki binanın mülkiyeti başka başka kimselere ait olmaktadır.

  Üst (inşaat) hakkı süreli veya süresiz olarak gerçek veya tüzel kişi lehine tesis edilebilir. Bir şahıs lehine (şahsi) olabileceği gibi bir taşınmaz lehine (arzi) de olabilir.
  Kural olarak irtifak hakkı olarak kurulan bu hakkın başkasına devir ve temliki ve mirasçıya intikali mümkündür. Ancak taraflar düzenlenecek sözleşmede bu kuralın aksini kararlaştırabilirler.
  [yukarı dön]
  Veraset beyannamesi içim gerekli belgeler nelerdir?
  - Veraset ilamının aslı veya onaylı örneği.
  - Murisin ölünceye kadar orada oturduğunu gösteren muhtarlıktan alınan ilmühaber.
  - Bankada ki paralar için faizli bakiyeyi gösteren bankadan alınmış belge.
  - Araba için ruhsat fotokopisi.
  - Tapu fotokopisi.
  - Damga pulu.
  [yukarı dön]
  Veraset ve intikal nedir ?
  Miras bırakanın üzerindeki menkul ve gayri menlkulleri ölüm ile mirascılarına intikal eder. Gayrimenkul üzerindeki mülkiyet hakkkından yararlanabilmek için mirascılar sulh hukuk mahkemesinden veraset ilamı alarak bununla birlikte veraset intikal vergisini
  [yukarı dön]
  Vergiler nedir ?
  Bina vergisi konut normal yöre büyükşehir
  %0.1 %0.2
  diğer %0.2 %0.4


  Arazi vergisi normal yöre büyükşehir
  Arazi %0.3 %0.6
  Arsa %0.1 %0.2

  [yukarı dön]
  Yakıt parası kalorifer dilimi esasına göre alınabilir mi?
  Yakıt parası kalorifer dilimi esasına göre alınabilir, ancak bunun doğru ya da en adil yol olduğunu söylemek doğru olmaz. Apartmanın ısınma projesi yapılırken, dairelerin eşit ısınabilmelerini sağlamak amacıyla kalorifer dilimleri hesaplanır. Dolayısıyla arsa payı oranına göre paylaştırılması çok daha adildir. Eğer bazı malikler radyatörlerine proje dışı dilim ilave ettirmişler ise bunların tespit edilmesi ve söktürülmesi gerekir.
  [yukarı dön]
  Yangın mali mesuliyet teminatı nedir ?
  Sigortalının kendi sorumluluğundan doğan bir hasar sonucunda komşu, kiracı veya ev sahibine vereceği hasarları güvence altına alır.
  [yukarı dön]
  Yeni Arazi Oluşumu
  Birikme, dolma, toprak kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli arazidir.
  [yukarı dön]
  Yeni Kat Mülkiyet Yasası nedir ?
  * DEPREM HARCAMALARI: Depreme dayanıklılık için yapılacak harcamalar, ana gayrimenkulün genel giderlerine ilave edilecek. Binayı güçlendirme gider ve avans payını ödemeyenler, gecikme için aylık yüzde 5 tazminatı ödeyecek.

  * GEÇİMSİZ KOMŞULAR: Yasada geçimsiz komşular için de bir düzenleme yapıldı. Kooperatif kesintisi, apartman aidatı, bakım, onarım gibi konularda borcunu ödemeyen, yükümlülüklerini yerine getirmeyerek komşuları için hayatı çekilmez hale getirenlerin mahkeme kararı ile evlerinin satılması kararında zarara uğramaları önlenecek. Ev, davanın açıldığı tarihteki değil, hüküm verildiği tarihteki rayiç değerinden satılacak. Mevcut sistemde ev davanın açıldığı tarihteki değerinden satılıyordu. Davalar çok uzun sürdüğü için vatandaşlar büyük zararlara uğrayabiliyordu. Dava açıldığında bir ev 50 bin YTL ise mahkeme sonuçlandığında değeri 100 bin YTL'ye çıkıyor, ancak yasadaki hüküm nedeniyle vatandaş 50 bin YTL'lik zarara uğruyordu. Kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse davayı öteki kat malikleri açacak ve hâkim, hüküm vermeden önce, devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere davacılara uygun bir süre verecek. Devir bedelinin süresi içinde geçimsiz komşunun hesabına yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin, davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle davalıya ödenmesine karar verecek. Kat irtifakı sahiplerinden biri, kendine düşen borçları, noter aracılığıyla yapılan ihtara rağmen, İhtar tarihinden başlayarak 2 ay içinde yerine getirmezse, hâkim, onun arsa payının ve kat irtifakının, dava tarihindeki değeri karşılığında, öteki paydaşlara arsa payları oranında devrine karar verebilecek.

  * SİTE YÖNETİMİ İKİ YILDA BİR TOPLANACAK: Site yönetimleri seçimlerinin iki yılda bir yapılmasının yolu açıldı. Mevcut sistemde yılda bir site yönetimi seçiliyordu. Birkaç bloktan oluşan sitelerde yönetim seçimlerini yapacak kişileri bile seçmek bir yılı buluyordu.

  * ORTAK ALAN TADİLATI İZİNLE: Gayrimenkullerin ortak alanlarında yapılacak tadilatlar için tüm kat maliklerinin yazılı rızasının alınması hükmü de değişti. Yeni yasada daire sahiplerinden biri, diğer kat maliklerinin "beşte dördünün" (yüzde 80) yazılı rızası olmadıkça, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramayacak. Ancak acilen onarım veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğu mahkemece tespit edilirse kat maliklerinin rızası aranmayacak.

  * MUHALİF OLANLAR DAVA AÇABİLECEK: Bina ile ilgili alınan bir kararı benimsemeyen daire sahipleri mahkemeye kararın iptali için dava açabilecek.

  * TADİLATA SINIR: Komşularının onayı olmadan hiç kimse evindeki kolan ve kirişleri kestiremeyecek. Taşıma sistemine dahilse duvarlarını yıktıramayacak. Özellikle apartmanların altındaki dükkân ya da galerilerin kolon ve kirişleri kesip, depremde binaların yıkılmasına neden olmasının önüne geçilmiş olacak.

  * BİN YTL CEZA: Yasa çıkmadan önce kat irtifakı kurulmuş ve yapıları tamamlanıp yapı kullanma belgesi alınmış binalara, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde kat mülkiyetine geçecek. Belirtilen sürede, kat mülkiyetinin kurulması için gereğini yerine getirmeyen kat irtifak hakkı sahipleri, bin YTL para cezası ödeyecek.
  [yukarı dön]
  Yer kayması teminatı nedir ?
  Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında oluşan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu evde oluşacak hasarları güvence altına alır.
  [yukarı dön]
  Yığma kagir yapı ne anlama gelir?
  Taşıyıcı kolonları olmayan, dış ve iç duvarları ile tavan ve tabanları beton, taş, tuğla, briket gibi yanmaz malzeme ile inşa edilen binalar yığma kagir yapı olarak tanımlanır.
  [yukarı dön]
  Yoldan İhsas
  Yolun kapanması nedeniyle oluşan taşınmaz malın, düzenlenecek haritaya göre yoldan ayrılarak, bir parsel numarası altında ilgisine göre belediye, köy, Karayolları Genel Müdürlüğü veya Hazine adına tescili işlemidir.
  [yukarı dön]
  Yönetim kaç kişiden oluşur ?
  Yönetimin kaç kişi olacağı yönetim planı ile belirlenir. İki ihtimal vardır; ya yönetici adı altında bir kişi, ya da yönetim kurulu adı altında 3 kişi seçilir.
  [yukarı dön]
  Yönetim Planı nedir?
  Kat mülkiyeti kurulmuş apartman ve sitelerde bina veya sitenin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını düzenleyen ve tüm kat maliklerince imzalı olan bir belgedir.
  [yukarı dön]
  Zilliyet halinde mülkiyet nedir ?
  Bir taşınmaza arasız, kesintisiz ve itirazsız uzun süre elinde bulunduran ve ihya ederek kullanan kişinin sahip olduğu haktır.
  [yukarı dön]
  Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Binalar nedir ?
  -Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
  -Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
  -Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar,
  -27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa
  edilmiş olan ancak ilgili mevzuat
  çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan
  binalar.
  [yukarı dön]
  Zorunlu Deprem Sigortası Teminatı Dışında Kalan Haller nedir ?
  -Enkaz kaldırma masrafları, yer kayması, iş
  durması, kira kaybı,alternatif ikametgah ve
  işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve
  benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer
  bütün dolaylı zararlar,
  -Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
  -Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni
  zararlar,
  -Manevi tazminat talepleri
  [yukarı dön]
   
   
Google PageRank Checker Powered by MyPagerank.Net
 
http://67babacan67.tr.gg
RESMİTIKLA
www.babacan1717siirleri.tr.gg ŞİİR SİTEM


Bugün:5
Tıklanma:8
Online:
İP :54.227.76.180
BABACAN1717.TR.GG SİTESİ TIKLA GİR BABACAN1717SİİR SİTESİ
BABACAN1717 GEZGİNBABACANTR.GG ŞİİR SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BABACAN1717 OKU YAZ DEFTERİ

BABACAN1717 ZİYARETÇİ DEFTERİ Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin


Sitene Gazete Ekle


Google Arama
Sitemde Arama
TÜM İLLERİN BİLGİLERİ MEVCUT SON DK HABERLERİ MYNET HABERLERİ
Mynet Adana Haberleri
website stats
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
******** HOŞ GELDİNİZ BABACAN1717widgeo.net HOŞ GELDİNİZ BABACAN1717

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

++Sitene Ekle *********** turkiyeninsesiradyo.tr.gg